วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ลดน้ำหนักที่ถูกวิธีกันเถอะ

     การลดและควบคุมน้ำหนัก  อย่างถูกวิธีนั้น สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ การลดน้ำหนักแบบชั่วคราว และ การลดน้ำหนักแบบถาวร

     หลายคนคงเคยเห็นการชั่งน้ำหนักของนักมวยก่อนขึ้นชก เพราะถ้าน้ำหนักเกินพิกัด นักมวยจะพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีชั่วคราว เพื่อให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์พิกัดที่สามารถขึ้นชกได้แต่จะไม่มีผลกระทบต่อ ร่างกายโดยรวม การลดน้ำหนักแบบชั่วคราวนี้ที่ให้ผลเร็วที่สุด คือการทำให้ น้ำ ซึ่ง เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายที่ทำให้ร่างกายเรามีน้ำหนัก และเป็นส่วนประกอบของร่างกายส่วนใหญ่ออกจากร่างกาย โดยที่นักมวยอาจทำการกระโดดเชือก อบไอน้ำ ใส่เสื้อผ้าหนาเพื่อห่อหุ้มร่างกาย สำหรับการทำให้เหงื่อออกมากที่สุด แล้วจึงขึ้นชั่งน้ำหนักใหม่ และเมื่อชั่งผ่านแล้ว ค่อยกลับมาดื่มน้ำสักแก้วสองแก้ว น้ำหนักก็จะกลับมาเหมือนเดิม

     การลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้ เป็นเพียงวิธีลดน้ำหนักเพียงชั่วคราว ไม่เกิดผลดีใดๆ กับสุขภาพ แต่จะส่งผลทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อย เมื่อยล้า จากการเสียเกลือแร่ ควบคู่ไปกับเหงื่อด้วยเท่านั้นเอง


     การลดน้ำหนักด้วยวิธีอดอาหาร ถึง แม้ว่าตั้งใจจะลดด้วยวิธีนี้ ด้วยการอยากให้น้ำหนักลดในระยะยาว แต่ผลที่ได้รับนั้น กลับเป็นตรงกันข้าม เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอาหารเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพลังงานในชีวิต ประจำวัน ร่างกายคนเราจึงมีสัญญาณเตือน เมื่อพลังงานเริ่มลดน้อยลงด้วยการเกิดอาการอยากอาหาร ดังนั้น ในช่วงอดอาหารจะมีน้ำหนักลดลงเนื่องจากร่างกายนำพลังงานที่เก็บสะสมไว้ใน ร่างกายในรูปไขมันอยู่เดิม ออกมาใช้เผลาผลาญเป็นพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตในช่วงนั้น ร่างกายจะเกิดการปรับตัวให้ใช้พลังงานน้อยลงไปด้วย
     เรียกได้ว่าในช่วงมีน้อยก็ใช้น้อย คุณคงยอมรับว่าไม่มีใครที่สามารถอดอาหารไปได้ตลอดชีวิต ดังนั้นเมื่อถึงจุดที่ผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหาร ไม่สามารถทนการอดอาหารได้อีกต่อไป หรืออดอาหารจนได้น้ำหนักตัวที่พอใจแล้ว กลับมากินอาหารใหม่ มักจะกลับมากินอาหารในปริมาณที่มากกว่าเดิม หรือแม้จะกลับมากินอาหารในปริมาณเดิมก็แล้วแต่ แต่ความต้องการใช้พลังงานได้ถูกปรับลงไปแล้วในช่วงอดอาหารแต่แรก ดังนั้นอาหารที่กินเข้าไปใหม่นี้จึงเหลือและร่างกายก็นำไปเก็บสะสมไว้อีกใน รูปไขมันส่วนเกิน
     ดังนั้น ผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเมื่อกลับมากินอาหารใหม่ มักจะกลับมาอ้วนอย่างรวดเร็ว และจากสถิติพบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะกลับมามีน้ำหนักมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ ปรากฏการณ์เช่นนี้ เรียกว่า โย-โย่ เอฟเฟ็กค์ (Yoyo effect) ซึ่งมีผลเสียทั้งต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ
     ความ อ้วนจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ แต่การมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไปทีละมากๆ ตลอดเวลา กลับมีผลเสียมากกว่า โดยพบว่าอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ส่วนผลทางด้านจิตใจนั้น การที่ลดน้ำหนักแล้วกลับมามีน้ำหนักมากอีกครั้ง จะบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณ และทำให้กำลังใจของคุณลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายๆ ครั้ง คุณอาจหมดกำลังใจและเลิกคิดที่จะลดน้ำหนักไปในที่สุด และกลายเป็นคนอ้วนแบบถาวร 
การลดน้ำหนักด้วยการใช้ยา ก็ เป็นไปในทำนองเดียวกัน ต้องยอมรับความจริงว่า คุณไม่สามารถกินยาลดความอ้วนไปตลอดชีวิต ดังนั้น เมื่อใดที่คุณหยุดกินยาคุณก็จะกลับมาอ้วนใหม่ นอกจากนี้ผลของยาลดความอ้วนส่วนใหญ่ มักได้ผลในประมาณร้อยละ 5-10 ของน้ำหนักตัวเท่านั้น แพทย์มักจะให้ยาเหล่านี้กับผู้ป่วยในช่วงแรก เพื่อเป็นการช่วยผู้ป่วยในระยะแรกๆ เพื่อให้มีกำลังใจในการลดน้ำหนัก แต่ในระยะยาวแล้ว ยาเหล่านี้จะมีผลน้อยมาก และ  ยาลดความอ้วน บางชนิด อาจมีผลเสียต่อร่างกาย และจากการใช้ยาเหล่านี้ในระยะยาวอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้
     การลดน้ำหนักให้ได้ผลแบบถาวร จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารและกิจกรรมในชีวิตอย่างถาวร
     ดังนั้น สิ่งที่คุณควรทำในการลดน้ำหนัก ก็ คือ ทำการศึกษาหาข้อมูลการลดน้ำหนักที่ถูกต้อง วางแผนการลดน้ำหนักของคุณเองโดยกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงปฏิบัติได้จริง เลือกช่วงเวลาในชีวิตของคุณที่เหมาะสมกับการเริ่มลดน้ำหนัก เข้าใจถึงจุดประสงค์ของการลดน้ำหนักโดยเน้นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ เพื่อที่คุณจะไม่เลือกวิธีใดๆ ก็ตามที่บั่นทอนสุขภาพ เช่นวิธีอดอาหาร ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว และสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือ คุณจะต้องมีความสุขในช่วงระยะเวลาที่คุณลดน้ำหนักตัวด้วย. 


   
    และทางศูนย์สุขภาพ bna  เป็นศูนย์สุขภาพที่ดูแลเรื่อง การลดน้ำหนัก เเฉพาะทาง  คณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ ร่วมกับนักโภชนาการ และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ     ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ชี้แนะแนวทาง และควบคุมกำกับการคิดค้นต่าง ๆ รวมทั้งการวิจัย และการทดสอบ  ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
ไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ 100 % จึงไม่มีส่วนผสมของสัตว์    ยา หรือสารเคมีใด ๆ เจือปน
    เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย หรือผู้ป่วยด้วยโรคอ้วน โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้     โรคความดัน โรคไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น โดยคุณสามารถทำให้ชีวิตของคุณเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้   และมหัศจรรย์ที่สุด เป็นธรรมชาติที่สุด
    ใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักลง จะไม่มีปฏิกิริยาเพิ่มน้ำหนักอย่าง “ลูกดิ่ง” หลังจากหยุดทานผลิตภัณฑ์  และที่สำคัญจะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดการเข้าโปรแกรมค่ะ
   
     

          
                             สนใจเข้าร่วมโปรแกรม >>คลิ๊ก<<